Consell sectorial de persones amb discapacitat Districte de Nou Barris

Format per entitats, associacions, federacions i serveis ubicats al districte de Nou Barris

Asendi NB forma part de les següents Comissions:

– Accessibilitat

– Festes del Districte NB

– Commemoració Dia Internacional Persones amb Discapacitat

http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/organs/consells-sectorials

Logo Ajuntament de Barcelona