Taller auditiu

Taller discapacitat auditiva. Dos interprets

 

Tallers de llengua de signes catalana (L.S.C.) un dels mitjans de comunicació que utilitzen algunes persones sordes.
Aquesta activitat consisteix en ensenyar l’alfabet de llengua de signes i frases quotidianes (nom, salutacions, etc.).

FITXA

Organitzador: ASENDI NB
Objectiu: Sensibilització a través de tallers sobre la Discapacitat Auditiva.
Adreçat a: Tothom
Número de participants: De 24/26 persones
Horari de taller / xerrada: a concretar
Durada: a concretar
Material: Alfabets, fotocòpies (proporcionats per ASENDI NB)
Infraestructures: Ordinador i pantalla (proporcionades pel centre o equipament interessat)
Pressupost aproximat: a concretar