Sensibilització

– Consell sectorial de persones amb discapacitat Districte de Nou Barris – Federació ECOM – Consell de feminisme Districte de Nou Barris – Projecte Vivim la vida – Plataforma Carrers per a tothom – Aprenentatge i servei comunitari

Asendinb local. Centre cívic Can Verdaguer

Centre Cívic Can Verdaguer C/ Piferrer, 94-100 08016 Barcelona 93 276 80 77 638 495 707     asendinb@hotmail.es www.facebook.com/asendinb @asendinb   Horari Dijous d’11 a 12.30 h.

Tallers de sensibilització. Xerrades sobre diversitat funcional  a escoles, instituts, centres formatius, etc. Exposicions fotogràfiques. Suport i seguiment de les sol·licituds i recursos tramitats davant l’Administració sobre temes relacionats amb la discapacitat i les barreres arquitectòniques. Treball en xarxa.

ASENDI NB, Associació per la sensibilització envers la discapacitat Nou Barris té com a objectiu principal la sensibilització de la societat cap al món de la discapacitat a fi de treballar per obtenir una societat inclusiva. També tenim la voluntat d’ajudar a totes les persones amb algun tipus de limitació, aconseguir la no discriminació de […]