Com fer un préstec

PAS 1. Definir i escollir el material que es necessita

De forma individual, o conjuntament amb un professional de referència, es defineix el tipus d’ajuda tècnica que es requereix.

PAS 2. Posar-se en contacte amb nosaltres

Un cop definit el material que es necessita, el següent pas és trucar al BSMO en horari d’atenció telefònica. El BSMO informa sobre la disponibilitat del material requerit, les condicions per a la formalització del préstec i la forma de lliurament del material.
A les dades de contacte hi ha els nostres horaris d’atenció al públic i d’atenció telefònica.

PAS 3. Formalitzar el contracte de préstec

Per a formalitzar un contracte de préstec s’ha de signar un contracte de préstec temporal de 6 mesos i s’ha de deixar un dipòsit a compte en efectiu, que varia en funció del tipus de material requerit. Aquest dipòsit es queda en el Banc Solidari de Material Ortopèdic, i en el moment del retorn del material o de finalització del contracte, es descomptarà del dipòsit una quantitat per concepte de manteniment del material.
Exemple: Per fer el préstec temporal d’un Caminador es fa un dipòsit de 20 euros. Si la persona utilitza el Caminador només 2 mesos, es descompten 4 euros del dipòsit (2 euros mensuals) i es retornen 16 euros. Si utilitza el Caminador 6 mesos, es descompten 12 euros i es retornen 8 euros. La contribució mensual, per concepte de manteniment, correspon al 10% del dipòsit el qual varia per tipus de material.

PAS 4. Lliurament del material ortopèdic

En el moment de la formalització del contracte de préstec, la persona usuària o autoritzada pot endur-se el material. Si es requereix un servei de transport, aquest es pot sol·licitar mitjançant un pagament addicional.

PAS 5. Finalització del contracte de préstec

  • Si el contracte finalitza i es vol renovar:
    Els contractes es fan per 6 mesos. Si transcorreguts aquests 6 mesos la persona usuària encara vol fer servir el material, s’haurà d’anar al local del Banc Solidari de Material Ortopèdic per a renovar el contracte.
  • Si ja no es requereix el material:
    Quan el material ja no es fa servir s’ha de retornar al Banc Solidari de Material Ortopèdic perquè d’altres persones es puguin beneficiar del material. Per fer-ho, la persona usuària o autoritzada ha de venir al local en horari d’atenció al públic, amb la còpia del contracte de préstec, i amb el material que es vol retornar.